BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

Đánh dàn trải chỉ thêm tốn tiền bạc của bạn và cũng đừng đầu tư nhiều nơi nhiều chỗ để loạn số. Chọn đúng địa chỉ soi cầu chính là chìa khóa Thành Công của bạn.
BAO LÔ MN SIÊU CHUẨN Giá 400.000 VNĐ
Số siêu chuẩn cam kết mang lại tiền bạc cho anh em
Số được cập nhật từ 08h00 – 16h00 hàng ngày
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau.
Hỗ trợ: Viettel, Vinaphone
Liên hệ admin bằng cách chát với chúng tôi nhé!
Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-12-20
04-12-20Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
164
03-12-20Bình Định: 60,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 11
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
336
02-12-20Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 36
Trượt314
01-12-20Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
267
30-11-20TT Huế: 00,
Phú Yên: 33
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
250
29-11-20Kon Tum: 07,
Khánh Hòa: 72
Trúng Kon Tum189
28-11-20Đà Nẵng: 71,
Quảng Ngãi: 69,
Đắc Nông: 23
Trượt119
27-11-20Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
67
26-11-20Bình Định: 70,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 45
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
204
25-11-20Đà Nẵng: 96,
Khánh Hòa: 03
Trượt206
24-11-20Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 39
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
240
23-11-20TT Huế: 07,
Phú Yên: 35
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
199
22-11-20Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 64
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
309
21-11-20Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
165
20-11-20Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 18
Trúng Ninh Thuận45
19-11-20Bình Định: 15,
Quảng Trị: 32,
Quảng Bình: 01
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
86
18-11-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
181
17-11-20Đắc Lắc: 05,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
199
16-11-20TT Huế: 04,
Phú Yên: 41
Trúng Phú Yên124
15-11-20Kon Tum: 02,
Khánh Hòa: 67
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
192
14-11-20Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 25
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
120
13-11-20Gia Lai: 23,
Ninh Thuận: 58
Trúng Ninh Thuận208
12-11-20Bình Định: 44,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 09
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
235
11-11-20Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
337
10-11-20Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 03
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
194
09-11-20TT Huế: 02,
Phú Yên: 01
Trượt174
08-11-20Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 14
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
311
07-11-20Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 24,
Đắc Nông: 83
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
131
06-11-20Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 14
Trượt241
05-11-20Bình Định: 80,
Quảng Trị: 79,
Quảng Bình: 96
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
67
04-11-20Đà Nẵng: 33,
Khánh Hòa: 40
Trượt114
03-11-20Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 29
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
217
02-11-20TT Huế: 96,
Phú Yên: 15
Trúng Phú Yên165
01-11-20Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 15
Trượt223
31-10-20Đà Nẵng: 22,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 79
Trượt215
30-10-20Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 59
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
160
29-10-20Bình Định: 84,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 60
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
189
28-10-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
45
27-10-20Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 28
Trượt225
26-10-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 95
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
189
25-10-20Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 36
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
203
24-10-20Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 96
Trượt257
23-10-20Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 47
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
329
22-10-20Bình Định: 99,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 22
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
199
21-10-20Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 31
Trúng Khánh Hòa368
20-10-20Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 75
Trúng Quảng Nam108
19-10-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 82
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
189
18-10-20Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 33
Trượt316
17-10-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 12,
Đắc Nông: 90
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
283
16-10-20Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 38
Trượt294
15-10-20Bình Định: 50,
Quảng Trị: 20,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
154
14-10-20Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 96
Trúng Đà Nẵng338
13-10-20Đắc Lắc: 87,
Quảng Nam: 03
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
320
12-10-20TT Huế: 94,
Phú Yên: 92
Trúng TT Huế104
11-10-20Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 94
Trúng Kon Tum110
10-10-20Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 67
Trúng Quảng Ngãi129
09-10-20Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 40
Trúng Gia Lai257
08-10-20Bình Định: 88,
Quảng Trị: 29,
Quảng Bình: 79
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
123
07-10-20Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 16
Trúng Đà Nẵng268
06-10-20Đắc Lắc: 25,
Quảng Nam: 14
Trượt211
05-10-20TT Huế: 24,
Phú Yên: 78
Trượt241
04-10-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 84
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
335
03-10-20Đà Nẵng: 33,
Quảng Ngãi: 49,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
187
02-10-20Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
123
01-10-20Bình Định: 02,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 77
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
222
30-09-20Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
358
29-09-20Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc286
28-09-20TT Huế: 71,
Phú Yên: 86
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
324
27-09-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 55
Trúng Kon Tum203
26-09-20Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
208
25-09-20Gia Lai: 91,
Ninh Thuận: 25
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
290
24-09-20Bình Định: 24,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
105
23-09-20Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
114
22-09-20Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 80
Trúng Đắc Lắc216
21-09-20TT Huế: 39,
Phú Yên: 01
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
115
20-09-20Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum133
19-09-20Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
65
18-09-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 99
Trượt349
17-09-20Bình Định: 11,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229
16-09-20Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 91
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
176
15-09-20Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 27
Trúng Quảng Nam85
14-09-20TT Huế: 53,
Phú Yên: 25
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
286
13-09-20Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 02
Trúng Kon Tum359
12-09-20Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 41
Trúng Đà Nẵng123
11-09-20Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai181
10-09-20Bình Định: 77,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 00
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
09-09-20Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 91
Trúng Đà Nẵng127